Natura 2000 Zsámbék Nyakas - hegy

Növényfajok  Zsámbék

Löszös élőhelyek  Zsámbék

Gyógynövények  Zsámbék

    Nyakas-tető a Natura 2000 védettségében

Magyarország az Európai Unióhoz való 2004-es csatlakozásával vállalta azt, hogy a közösségi joganyagot átveszi és alkalmazza, így az európai közösségi jelentőségű természeti értékek védeleméért létrehozott Natura 2000 hálózatot kialakítja, és az uniós jogszabályoknak megfelelően kijelöli a védett területeket.

A természetvédők, a kutatók és a civil szervezetek részvételével lezajlott, több éves előkészítő munka eredményeképpen az ország 20%-a került a Natura 2000 hálózatba, melyben a Zsámbéki-medence egyes természetes vagy természet közeli állapotban lévő, megmaradt élőhelydarabjai is szerepelnek.

A mintegy tízezer hektár kiterjedésű Zsámbéki-medence kistáj földrajzi és közigazgatási értelemben nem fedi egymást, a Békás-patak vízgyűjtőjét magában foglaló tájat Tinnye, Páty, Biatorbágy és Mány települései határolják. A jórészt mezőgazdasági művelés alatt álló területeken már csak kisebb arányban maradtak fenn természet közeli élőhelyek, ezek azonban még mindig rejtenek olyan növény- és állatfajokat, melyek megóvása uniós kötelezettségünk.

A Natura 2000 területek abban különböznek a hazai törvények alapján elfogadott védett természeti területektől, hogy nem valamennyi, a területen előforduló faj védelme a célkitűzés, hanem csak azoké, melyek úgynevezett jelölő fajok vagy élőhelyek, melyek jelenléte alapján az uniós védettséget kapta. A jelölő fajok és élőhelyek jó védelmi helyzetének elérése a legfontosabb feladat, ezért a területtel kapcsolatos bármilyen hatósági engedélyezés (környezetvédelmi, építésügyi stb.) is ennek megfelelően történik.

Az országos arányhoz hasonlóan a Zsámbéki-medence területének kb. ötödét jelölték az uniós védettségre, mintegy kétezer hektár kiterjedéssel. A legnagyobb élőhely a Pátyot, Telkit és Budajenőt határoló Budai-hegység Natura 2000 terület. A kb. ezernégyszáz hektáros területen elsősorban pannon cseres-tölgyesek, molyhos tölgyesek és pannon sziklagyepek találhatók. Ritka, védett növények (leánykökörcsin, magyar gurgolya, magyar méreggyilok, kosborfajok) és állatok (pl. nagy hőscincér, szarvasbogár) előfordulási helye.

Zsámbékot nyugati irányból szinte körbeveszi a Nyakas-tető szarmata vonulat, mely Tököt is érintve egészen Perbálig húzódik, hatszáz hektár kiterjedéssel. A területen eddig több mint száz madárfajt figyeltek meg.

Sajnos a Nyakas-tető védendő növényvilágát komolyan veszélyezteti az idegenhonos feketefenyő és bálványfa erőteljes terjedése.

A Nyakas-tető állattani értékekben nagyon gazdag, de főleg a szárazságkedvelő fajok gyakoriak. A gerinctelen fajok közül kiemelkedő a rovarok, a lepkék sokasága. Az óriási keresztespókra cserjésekben bukkanhatunk, 2,5 cm-es testszélességével az egyik legnagyobb Kárpát-medencei pók.

A tarkalepkék számos faja látogatja a nyíló vadvirágokat. A tüzes tarkalepke és a kardoslepke a növényvédő szerek használata miatt ritkultak meg, de szerencsére még gyakoriak a fennsíkon. Az éjszakai lepkék számos faja fordul elő. Szenderek, bagoly- és medvelepkék, arazolók, csüngőlepkék és pávaszemek élnek, főleg a tölgyesekben.

A száraz élőhelyek miatt csak nagyon kevés kétéltű fordul elő, főleg zöld varangyok és a zöld levelibéka. Hüllők viszont nagy faj- és egyedszámban élnek a gyepekben. Leggyakoribb közülük a zöld gyík.

Zsámbékon fellelt középkori korpusz, Krisztus-test ábrázolás.
(fotó: Móser Zoltán)

A T-betűs pávaszem dombvidékek tölgyeseinek lakója, nevét a T-betűhöz hasonlító szárnyfoltjáról kapta.

A tövisszúró gébics bokrosok, erdőszélek fészkelője, megmaradt zsákmányát tövisekre szúrva tárolja.

A zöld gyík sziklagyepek jellemző faja, a hímek torka tavasszal kék színben pompázik.

Tüzes tarkalepke májustól júliusig repül, példányai könnyen összetéveszthetők a gyöngyházlepkékkel.

Az erdei fülesbagoly fészkelő faj, ősszel-télen a Zichy-kastély udvarán álló magas fákon csoportosan látható.

A csíkos kecskerágó fájából hajdan cipőszöget, orsót és pipaszárat készítettek. Termése mérgező!

A magyar kutyatej, e növénycsalád többséséghez hasonkóan, minden növényrészében mérgező.

A kardoslepkék pompás, vitorlázó röptű pillangók, melyekkel ma még sok helyütt találkozhatunk.

Premontrei Női Kanonokrend
Zsámbék