Premontrei Szociális Idősek Otthona Zsámbék

Szent Norbert Tanösvény  Zsámbék

 Magyar Élelmiszerbank Egyesület

A Premontrei Női Kanonokrendet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

 

    Házi segítségnyújtás

Premontrei Nővérek Zsámbék Idősek ellátása

Olyan gondozási forma, amely az igénybe vevők önálló életvitelének fenntartását helyezi előtérbe, amely az ellátott saját lakásán, lakókörnyezetében történik.

Házi gondozóink segítségnyújtása az ellátottak fizikai, mentális, szociális szükségletei mentén szerveződik, folyamatosságával biztonságérzetet nyújt, így időseinknek nem kell elköltözniük saját, megszokott környezetükből.

A szolgáltatás személyi térítési díj köteles, jövedelemfüggően.

oldal elejére