Premontrei Szociális Idősek Otthona Zsámbék

Szent Norbert Tanösvény  Zsámbék

 Magyar Élelmiszerbank Egyesület

A Premontrei Női Kanonokrendet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

 

    Szociális étkeztetés

Premontrei Nővérek Zsámbék Napközi

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult zsámbéki lakosoknak, legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmenetileg nem képesek biztosítani. Szükség szerint több formában is lehetséges, elvitellel, házhoz szállítással és helyben fogyasztással. A szolgáltatás személyi térítési díj köteles, jövedelemfüggően.

oldal elejére