Premontrei Szociális Idősek Otthona Zsámbék

Szent Norbert Tanösvény  Zsámbék

 Magyar Élelmiszerbank Egyesület

A Premontrei Női Kanonokrendet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

 

   Idősek Otthona

Ellátási területünk: országos, az elhelyezésnél előnyt élveznek a zsámbéki lakosok. A teljes önellátásra nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes időskorúak teljes körű ellátását vállaljuk, ahol az étkezésről, szükség szerint ruházatról, textíliáról, mentális gondozásról, egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásról gondoskodunk. 

Az Idősek Otthonában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

Az Idős Otthon Lakói a Klubosokkal együtt részesülnek az említett szolgáltatásokból. Munkánkkal hozzájárulunk az öregedés harmonikussá tételéhez, az öregkori betegségek megelőzéséhez, elviseléséhez és az idősödés pozitív elfogadásához, így jóval többet nyújtunk egyszerű fizikai kiszolgálásnál és mentális segítségnyújtásnál.

A térítési díj az elhelyezés körülményeitől és a jövedelemtől függően kerül megállapításra. Intézményünkben pszichológiai tanácsadás vehető igénybe.

oldal elejére