Premontrei Szociális Idősek Otthona Zsámbék

Szent Norbert Tanösvény  Zsámbék

 Magyar Élelmiszerbank Egyesület

A Premontrei Női Kanonokrendet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

 

    Család– és Gyermekjóléti Szolgálat

Mert megmentém a kiáltozó szegényt, és az árvát, akinek nem volt segítsége.
/Jób könyve 29,12/

Premontrei Nővérek Zsámbék Családsegítés

Az életvezetési, szociális, mentálhigiénés problémákkal küzdő, krízishelyzetbe került egyéneknek, családoknak nyújt segítséget. A szolgálat célja a családok életvezetési képességeinek megőrzése, a krízishelyzet megszűntetése és preventív ellátások biztosítása.

A Családsegítő Szolgálat címe: 2072 Zsámbék, Táncsics M. u. 22.
Tel.: 06-23-342-232

Ügyfélfogadási idő:
        Hétfő, szerda: 12.00 - 16.00
        Kedd, csütörtök, péntek: 8.00 - 12.00

A Szolgálat igénybevétele önkéntes és térítésmentes.

A szolgálat keretein belül működtetjük az Alternatív Napköziotthon-Nyitott Ház-Tanodát, melyben gyermekek étkeztetését és iskola utáni ellátását végezzük. Itt a tanulóórák, a fejlesztő foglalkozások döntően többségben vannak, de természetesen helyt kapnak a szabadidős programok, ünnepek megtartása, táboroztatás, sok játék, sport stb. tehát mind olyan tevékenységek, amelyek a gyermekek optimális életviteléhez, szocializációjához szükségesek. Jól működő jelzőrendszerrel rendelkezünk, mely a városunkban előforduló problémák feltérképezésében nagy segítséget jelent munkánk során.

oldal elejére