Premontrei Női Kanonokrend Intézményei Zsámbék

Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék

Szent Norbert Tanösvény  Zsámbék

Premontrei Női Kanonokrend támogatói:

 Magyar Élelmiszerbank Egyesület

 

 All Nations Lions Club Budapest

 

    Premontrei Női Kanonokrend

A MAGYARORSZÁGI PREMONTREI NŐVÉREK RÖVID TÖRTÉNETE

Már a középkorban is éltek premontrei nővérek Magyarországon (3 házban: Somlóvásárhely, Szeged, Brassó) A 16. sz.-ban, a török uralom idején a Rend női ága kihalt. A Premontrei Női Kanonokrendet 1927-ben alapították újra a Zwierzinyiec-i (Krakkó) kolostor és Dr. Ráday Sebestyén gödöllői premontrei kanonok segítségével Külsővaton. Három nővérrel kezdték meg a kolostori életet, de 1950-re a közösség már 70 főt számolt és 11 házban tevékenykedtek egész Magyarországon. Nővéreink népiskolákban tanítottak, óvodát vezettek, ill. kántori szolgálatot láttak el a plébániákon. A szerzetesrendeket 1950-ben feloszlatták Magyarországon. Csak a politikai változások után, 1989-től vált lehetővé újra a közösségi élet. Az elnyomás közel 40 évét mintegy 35 nővér élte túl. Ma 10 nővérünk van, s 1 házban élünk. A Rend anyaháza Zsámbékon van.

KARIZMA

Karizmánk Szent Norbert szegényekkel való törődésében, gyökerezik. Éljük az életünket Isten és emberek iránti szeretetben, az Oltáriszentség, a bűnbánat, a Szűzanya tiszteletének, s az Egyház szolgálatának szem előtt tartásával, szent Ágoston regulájának szellemében.

IMA

Ugyanazt az officiumot végezzük, mint amit a premontrei atyák: imádkozzuk a kis és a nagy horákat. A laudes előtt fél órát a kápolnában meditálunk. Hetente egyszer csütörtökön egy órát adorálunk. A vacsora után egy órát imádkozunk a különböző szándékokra: a Rend férfi ágáért, veszélyben levő magzatokért, csecsemőkért, terhes anyákért, betegekért, keresztény családokért, jótevőkért, rendi utánpótlásért, szükségben levő emberekért.

KÉPZÉS

Fél év jelöltség, 2 év noviciátus, egyszerű fogadalom 3x 1 évre, majd 1x három évre, végül az örök fogadalom.

TEVÉKENYSÉG

A Premontrei Női Kanonokrend csak a rendszerváltás idején, 1989-ben telepedett le Zsámbékon. A liturgikus és a gyakorlati templomi szolgálat mellett a hitoktatás és 3 szociális indíttatású intézményünk fenntartása a feladatunk. E három intézményünk:

1. Szent Norbert Karitatív Alapítvány,
2. Premontrei Napköziotthon
3. Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola.

Az első kettőt 1993-ban alapítottuk, hogy a faluban élő szegény családok mindennapos gondjait enyhítsük. Az Alapítvány sokáig a szociális gondoskodás anyagi feltételeinek megteremtését szolgálta, de ma már az iskolával együttműködve fiatal munkanélküliek képzésével-foglalkoztatásával is törődik.

A Premontrei Napköziotthon Zsámbék 6-16 éves tanulóinak (felekezeti hovatartozás nélkül) ingyenes napközbeni ellátását végzi. 1993-ban 27, ma már 75 tanuló (40% cigány, 30% enyhe értelmi fogyatékos) részére biztosít napi 3-szori ingyenes étkezést, s mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy a gyermek egy mai átlagos család életszínvonalán éljen (cipő, ruha, iskolaszerek, szemüveg, stb.), miközben az élet igazi értékeire próbáljuk nevelni őket.

Miután láttuk, hogy ezeknek a gyermekeknek az általános iskola elvégzése után nincs biztosítva a továbbtanulása, megalapítottuk 1996-ban a Zsámbéki Premontrei Szakiskolát, ami ma már szakközépiskola is. (kezdetben 27, ma 480 tanulóval működik 40% roma fiatal)

2006. áprilisában a Rend az Önkormányzattól feladatátvállalási szerződés keretében átvette Zsámbék község szociális ellátásának szolgálatát. Az ellátás a Boldog Gertrúd Alapszolgáltató Központ és Idősek Átmeneti Otthona keretében történik.

Különösképpen a szegényekhez vagyunk küldve, akik között Krisztust megtaláljuk, s azokhoz, akik még nem ismerik Krisztust.

Imádkozunk, hogy a Szentlélek, aki megkezdte bennünk a jó művet, tegye azt bennünk teljessé Krisztus Jézus napjáig.

| ENGLISH | ITALIANO

Premontrei Női Rend Nővér Hit Vallás Képzés

Premontrei Női Rend Nővér Hit Vallás
Premontrei Női Rend Nővér Hit Vallás Képzés
Premontrei Női Rend Nővér Hit Vallás Képzés
Premontrei Női Rend Nővér Hit Vallás Képzés

 

E-mail Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék Elérhetőség

Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék

Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék

Szent Norbert év, a Premontrei Kanonokrend alapítója halának 875. évfordulója alkalmából
2009. június 6. - 2010. június 6.

Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék
>> teljes méret

Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék
>> Szent Norbert közösségek