Premontrei Női Kanonokrend Intézményei Zsámbék

Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék

Szent Norbert Tanösvény  Zsámbék

Premontrei Női Kanonokrend támogatói:

 Magyar Élelmiszerbank Egyesület

 

 All Nations Lions Club Budapest

 

    A szerzetesi képzés időszakai

Jelöltség

A közösségbe való felvétel a jelöltbevezetés szertartásával kezdődik. Ekkor a jelölt a Premontrei Női Kanonokrendhez tartozása első jeleiként megkapja a Szent Norbert érmet és a skapulárét. A jelöltség ideje ismerkedés a közösséggel, a rendi zsolozsmával. Eközben a Jelölt egyre jobban bekapcsolódik a közösség életébe, és elmélyíti keresztény szerzetesi hivatását, a jelöltmesternő vezetésével felkészül a noviciátusra. Ez az időszak a közösségnek is lehetőséget ad arra, hogy jobban megismerje a jelöltet. A jelöltség általában 6 hónaptól egy évig tart.

Noviciátus

A noviciátus a premontrei szerzetesi életbe való bevezetés ideje. Beöltözéskor a jelölt megkapja a fehér premontrei habitust, a skapulárét, a fehér cingulumot, a fehér fátylat, és új szerzetesi nevet kap annak jeléül, hogy magára ölti az új embert Jézus Krisztusban. A ruhadaraboknak, a beöltözési szertartásnak sajátos szimbolikája van. Ez az időszak a "kiüresedés, kivonulás időszaka, amikor Isten kiviszi a novíciát nővért a pusztába". Zárt időszak, amikor a külvilággal való kapcsolat a minimálisra csökken, hogy figyelmüket az Istenről semmi ne tudja elvonni, és valóban Ő kerülhessen életük középpontjába. Ebben az imádságos magányban szembesülünk önmagunkkal, és találkozunk Isten végtelen szeretetével. A novícia a novicmesternő, magisztra segítségével megismeri a premontrei szerzetesi életet, Szent Ágoston Reguláját, a rendi Szabályzatot, Konstitúciót, belenő a premontrei lelkiségbe, imaéletbe, a rendi hagyományokba. A noviciátus két évig tart, melyből az első év a szigorú, a kiüresedés, az imádság időszaka, a második évben megkezdődik már a kanonoknői mivoltunk megélése, vagyis az apostoli, evangelizációs munka megtapasztalása.

Egyszerű fogadalom

A két éves noviciátusi idő után következik az egyszerű, vagyis ideiglenes fogadalom letétele. Az evangéliumi tanácsokra (szegénység, tisztaság, engedelmesség), az elöljáró kezébe tett engedelmességi fogadalom a szerzetesi életben való első elköteleződés.
A szertartás során a nővér megkapja a kanonoknői gallért két kék gombbal, s a rendi Konstitúciót, melynek alapján a szerzetesi életét gyakorolja. A fogadalommal a nővér vállalja a szerzetesi életforma minden kötelezettségét, és ezt a fogadalmat három éven át évente megújítja. Ezt követi a 3 évre tett ideiglenes fogadalom. Ez alatt az időszak alatt a szerzetesnő folytatja tanulmányait, részt vesz az evangelizációs munkában, és mindenekelőtt elmélyíti a premontrei lelkiségét, valamint felkészül az örökfogadalomra.

Örökfogadalom

A nővér örökfogadalommal véglegesen, örökre elköteleződik a premontrei szerzetesi élet és közösség mellett. Egész életét Krisztus követésének szenteli, Ő lesz életének középpontja, társa, öröme. Ez nem csak a közösség életének, de az egész Egyháznak is kiemelkedő eseménye, hiszen azzal, hogy valaki életre szóló igennel kötelezi el magát Isten szolgálatára, arról tesz tanúságot, hogy a szerzetesi életnek van értelme. A szertartás egyik legmeghatóbb pillanata, amikor a Mindenszentek litániája alatt, a fogadalmat tevő kereszt alakban (Vénia) arccal a földre borul, kifejezi teljes önátadását az Istennek.

Az örökfogadalommal a nővér teljes jogú tagja lesz a szerzetesi közösségnek. A végleges Istennek szenteltséget a jelzi a megáldott kanonoki gallér, most már négy kék gombbal, a kék cingulum és a gyűrű is, mely Krisztus iránti kizárólagos jegyesi szeretet szimbóluma.


Élethossziglan formálódás

A szerzetes hitéletben való növekedése egész életen át tartó folyamat. Ezt biztosítják a további képzések, s az egyéni és csoportos lelkigyakorlatok. Hivatásunk és elköteleződésünk nem egyszeri. A szüntelen megtérés egész életünket át kell, hogy hassa, hogy belenőjünk Jézus Krisztusba.

Premontrei Női Rend Nővér Hit Vallás Képzés

Premontrei Női Rend Nővér Hit Vallás
Premontrei Női Rend Nővér Hit Vallás Képzés
Premontrei Női Rend Nővér Hit Vallás Képzés
Premontrei Női Rend Nővér Hit Vallás Képzés

 

E-mail Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék Elérhetőség

Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék

Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék

Szent Norbert év, a Premontrei Kanonokrend alapítója halának 875. évfordulója alkalmából
2009. június 6. - 2010. június 6.

Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék
>> teljes méret

Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék
>> Szent Norbert közösségek