Premontrei Női Kanonokrend Intézményei Zsámbék

Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék

Szent Norbert Tanösvény  Zsámbék

Premontrei Női Kanonokrend támogatói:

 Magyar Élelmiszerbank Egyesület

 

 All Nations Lions Club Budapest

 

    Szent Norbert Karitatív Alapítvány

Szent Norbert Alapítvány Zsámbék 1% adó

A felajánlott összegeket a hátrányos helyzetű gyermekek tanítás utáni foglalkoztatására, étkeztetésére, táboroztatására, képesség- ismeretfejlesztéséhez, szabadidejük tartalmas eltöltéséhez, és a hátrányos helyzetű családok megsegítésére használjuk fel.

Köszönjük támogatóink segítségét.
Az alapítvány kuratóriuma
Szent Norbert Karitatív Alapítvány
(2072. Zsámbék, Petőfi u.13.-adószám:18660465-1-13)

Az Alapítvány a premontrei nővérekkel együtt a helyi, illetve a környékbeli hátrányos helyzetű gyermekek részére gyermektáborok, kézműves foglalkozások, kulturális programok, játékok, vetélkedők keretében igyekeznek a gyerekeket hasznos szabadidős tevékenységgel lefoglalni.

A rend nővéreivel és segítőivel a gyerekek közös beszélgetések, ima és játékok keretében megérthették, mit is jelent világegyházhoz való tartozás. Sokat tanulnak az elfogadásról, a másoknak való segítéséről is. Hiszen nagyon különböző gyerekek kerülnek kapcsolatba egymással egy-egy táborban, van, aki alig kapott hitbeli nevelést, más rendszeresen ministrál, van, aki rendezett családból érkezett, más csonka családból, rossz családi körülmények között él vagy gyermekotthonból jön.

Azon szociális körülmények, melyek körülvesznek bennünket, nem mindenki számára olyan természetesek. Itt gyermekeink jobb emberek és jobb keresztények lesznek, ha megtanulják a szolidaritás érzését, megismerik más gyermekek életét. A délelőtti beszélgetések, foglalkozások és a délutáni játékos programok azt szolgálják, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, közben, pedig gyarapodjanak ismeretekben és tapasztalatban. A gyerekek pozitív élményeik során kapnak megerősítést az egészséges életmód (testi, lelki) fontosságáról, kapnak mintát annak gyakorlásáról, lehetőségeiről.

Alapítványunknak 2012-ben sajnos nem volt nyertes pályázata, így ilyen bevételi forrása nem keletkezett. A kapott támogatásokat igyekeztünk felhasználni az egyre jobban anyagilag ellehetetlenülő családokra fordítani, ami főleg élelmiszert jelentett.
Az Alapítvány hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok részére, megelőzésen alapuló komplex szabadidős, reszocializációs, képességfejlesztő és felzárkoóztató szolgáltatási rendszert működtet, információk és ismeretanyagok átadásával, annak érdekében, hogy a fiatalok mintákat kapjanak, és életesélyeik növekedjenek.
A hátrányos helyzetben lévő gyermek és ifjúsági korosztály sajátítsa el a társadalomban való funkcionálásuk alapelveit, a szocializációhoz szükséges viselkedési normákat, a közéleti, családi és társas kapcsolatok megfelelő működésének alapjait.

Az alapítvány alapadatai:

Neve: SZENT NORBERT KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

Székhelye: 2072 Zsámbék, Petőfi Sándor utca 13.

Bankszámlaszám: 10702143-68907062-51100005

Az Alapítvány teljes 2012. évi közhasznúsági beszámolója: letölthető >>

Az Alapítvány teljes 2013. évi közhasznúsági beszámolója: letölthető >>

Az Alapítvány teljes 2014. évi közhasznúsági beszámolója: letölthető >>

Az Alapítvány teljes 2015. évi közhasznúsági beszámolója: letölthető >>

Szent Norbert Alapítvány Zsámbék 1% adó

Premontrei Női Rend Nővér Hit Vallás Képzés

Premontrei Női Rend Nővér Hit Vallás
Premontrei Női Rend Nővér Hit Vallás Képzés
Premontrei Női Rend Nővér Hit Vallás Képzés
Premontrei Női Rend Nővér Hit Vallás Képzés

 

E-mail Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék Elérhetőség

Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék

Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék

Szent Norbert év, a Premontrei Kanonokrend alapítója halának 875. évfordulója alkalmából
2009. június 6. - 2010. június 6.

Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék
>> teljes méret

Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék
>> Szent Norbert közösségek